SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

128 anslutna kyrkor, 12 098 ljudklipp från 2 205 talare

Ljud Johannebergs församling   söndag 22 april 2007

Beredelseord - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   söndag 22 april 2007

Den gode herden - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   lördag 21 april 2007

Att skickliggöra de heliga - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   lördag 21 april 2007

Vad kostar det? - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   lördag 21 april 2007

Hur ser det ut i vardagen? - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   lördag 21 april 2007

Hur startar man upp smågrupper i en etablerad församling? - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   lördag 21 april 2007

Åldersblandade cellgrupper - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   lördag 21 april 2007

Panelsamtal - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   fredag 20 april 2007

Ledarfrågan - Smågruppskonferens

Lyssna nu

Ljud Johannebergs församling   fredag 20 april 2007

Lärljungaskap och smågruppsliv - Smågruppskonferens

Lyssna nu