SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

131 anslutna kyrkor, 13 913 ljudklipp från 2 400 talare

Undervisning av Tomas Lundkvist, 49 ljudklipp

Pastor

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 11 februari 2018

Predikan - Kärlekens väg

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 10 december 2017

Predikan - Guds rike kommer!

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 3 december 2017

Predikan Ljuset i advent

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 26 november 2017

Domsöndagen

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 1 oktober 2017

Predikan - Änglar

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 27 augusti 2017

Predikan

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 6 augusti 2017

Predikan

Lyssna nu

Ljud Filadelfia Bankeryd   söndag 30 juli 2017

Sönda 10 i Filadelfia Bankeryd

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 28 maj 2017

Gudstjänst

Lyssna nu

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 7 maj 2017 kl 11:49

Gudstjänt

Lyssna nu