SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

147 anslutna kyrkor, 17 188 ljudklipp från 2 740 talare

Undervisning av Johan Stenström, 40 ljudklipp

Församlingens föreståndare

Ljud Pingstkyrkan Osby   fredag 19 april 2019

Jesu korsfästelse

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 14 april 2019

Inför påsken

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 31 mars 2019

Spegel, spegel

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 10 mars 2019

Dom tjänar ett viktigt syfte

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 24 februari 2019

Guds dårskap är visare än människorna

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 3 februari 2019

Gå Guds väg

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 7 oktober 2018

Helig, helig, helig är Gud

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 30 september 2018

Tre överlåtelser - Nära Osby

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 16 september 2018

Tre överlåtelser - Nära varandra

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Osby   söndag 9 september 2018

Tre överlåtelser - Nära Gud

Lyssna nu