SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

158 anslutna kyrkor, 19 357 ljudklipp från 2 774 talare

Undervisning av Daniel Ernvik, 186 ljudklipp

Utbildad vid Teologiska Högskolan, Stockholm. Har tjänat i flera Missions- och Pingstförsamlingar.

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 19 januari 2020

Livets källa

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 5 januari 2020

Guds hus

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 29 december 2019

Kol 2:2-3

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 22 december 2019

Lovsång

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 8 december 2019

Herren vår rättfärdighet

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 27 oktober 2019

Fem lärdomar från Naaman

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 6 oktober 2019

Med blicken på Jesus

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 8 september 2019

Jag har sett dig, Gud

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 25 augusti 2019

Vem vill du gå tillsammans med?

Lyssna nu

Ljud Ebeneser Söråker   söndag 16 juni 2019

Välsignelsen

Lyssna nu