SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

150 anslutna kyrkor, 17 990 ljudklipp från 2 631 talare

Undervisning av Stanley Eklind, 23 ljudklipp

Lekmannapredikant. Ordförande och äldste i Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 14 april 2019

Att känna, och vara känd av, Gud

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 18 november 2018

Romarbrevet 11

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 8 april 2018

Kära församling, nu är en ny tid!

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 19 november 2017 kl 16:00

Ge, och ni ska få

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 1 oktober 2017

In i Guds närvaro

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 25 juni 2017

Frukta inte

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 23 april 2017 kl 16:00

Du är kallad av Gud

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 19 mars 2017 kl 16:00

Gud hör bön

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 5 februari 2017 kl 16:00

Allt för Jesus!

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 9 oktober 2016 kl 16:00

Gå därför ut!

Lyssna nu