SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

177 anslutna kyrkor, 24 602 ljudklipp från 3 354 talare

Undervisning av Stanley Eklind, 28 ljudklipp

Lekmannapredikant. Ordförande och äldste i Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   fredag 15 april 2022

Långfredagen - Blodsförbundet

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 9 januari 2022

Fäst ögonen på Jesus

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 29 augusti 2021

Uppifrån och ända ner

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 26 januari 2020

Predika evangeliet, det glada budskapet

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 29 september 2019

Nådens förbund

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 14 april 2019

Att känna, och vara känd av, Gud

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 18 november 2018

Romarbrevet 11

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 8 april 2018

Kära församling, nu är en ny tid!

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 19 november 2017 kl 16:00

Ge, och ni ska få

Lyssna nu

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 1 oktober 2017

In i Guds närvaro

Lyssna nu