SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

147 anslutna kyrkor, 17 642 ljudklipp från 2 781 talare

Undervisning av Tord Renkel, 74 ljudklipp

Tord Renkel har arbetat som bibelskolelärare och missionär i Kenya, Ryssland och Myanmar (Burma) under många år. Nu är han med i pastorsteamet i Betel, Runemo.

Ljud Betel, Runemo   söndag 12 maj 2019 kl 11:00

Smörjelsen och den Helige Ande

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 7 april 2019 kl 11:00

Givandets välsignelse

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 17 mars 2019 kl 11:00

Fokus på uppdraget

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 6 januari 2019 kl 11:00

Låt oss få se din härlighet

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 4 november 2018 kl 11:00

Ett bättre offer

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 2 september 2018 kl 11:00

Se på Jesus

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   onsdag 11 juli 2018 kl 15:00

Att söka gudsmötet

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 24 juni 2018 kl 11:00

Helig och rättfärdig

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 13 maj 2018 kl 11:00

Döpt i den Helige Ande och eld

Lyssna nu

Ljud Betel, Runemo   söndag 15 april 2018 kl 11:00

Den Helige Andes verk i oss

Lyssna nu