SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

150 anslutna kyrkor, 17 990 ljudklipp från 2 631 talare

Undervisning av Christian Mölk, 73 ljudklipp

Pastor i Timrå Pingst

Ljud Pingst Härnösand   söndag 13 januari 2019

2 Mos 2:11-25 – Mose flyr till Midjan

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   söndag 2 april 2017

Apg 11:19-30 – Församlingen i Antiokia

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   söndag 26 mars 2017

1 Sam 17 – David och Goliat

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   tisdag 15 november 2016

Jesaja 6:1-13 – Profeten Jesajas kallelse

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   söndag 9 oktober 2016

Joh 21:1-14 – Jesus uppenbarar sig vid Tiberias sjö

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   onsdag 16 mars 2016

1 Sam 16 – David smörjs till kung

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   söndag 14 februari 2016

1 Sam 15 – Saul och amalekiterna

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   söndag 13 december 2015

Joh 8 – Jesus och äktenskapsbryterskan

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   söndag 8 november 2015

1 Sam 14:24-52 – Sauls dåliga andliga ledarskap

Lyssna nu

Ljud Timrå Pingst   tisdag 16 juni 2015

Lukas 9:51-62 – Att följa Jesus

Lyssna nu