SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

177 anslutna kyrkor, 24 280 ljudklipp från 3 312 talare

Undervisning av Thomas Arvidsson, 68 ljudklipp

Pastor i Aneby Baptistförsamling

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 30 januari 2022

Introduktion till tema: Resa genom Matteusevangeliet

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan Karlskoga   söndag 2 januari 2022

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 24 oktober 2021

Kyrkans synliga enhet

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 29 augusti 2021

Trons kärna

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 29 november 2020

Gå Sion din Konung att möta

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 13 september 2020

Trons lydnad - Apg. 5:12-42

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 2 juni 2019

Nej, nej Herre!

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 12 maj 2019

Gud är större - om mystikens plats i kristen tro

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 27 januari 2019

Jesus skapar tro

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Aneby   söndag 13 januari 2019

Andens gåvor - profetiskt tal

Lyssna nu