SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 437 ljudklipp från 3 664 talare

Undervisning av Frida Grenholm, 1 ljudklipp

Barn- och föräldrapastor

Ljud Aspnäskyrkan   söndag 19 november 2023

Världens ljus

Lyssna nu