SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 437 ljudklipp från 3 664 talare

Undervisning av Camillha Fahlberg, 1 ljudklipp

Hemmahörande i Sala Pingst

Ljud Sala Pingst   tisdag 14 november 2023

Jesus puttar ingen överbord - men med Honom kan vi gå på vatten!

Lyssna nu