SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

180 anslutna kyrkor, 26 437 ljudklipp från 3 535 talare

Undervisning av Ewa-Britt Wustenhagen, 1 ljudklipp

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 16 april 2023

MOD - Det ärliga mötet

Lyssna nu