SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 323 ljudklipp från 3 424 talare

Undervisning av Maria Hårmar, 1 ljudklipp

Ljud Baptistkyrkan Karlskoga   söndag 25 september 2022

Dramapredikan om oliver

Lyssna nu