SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 323 ljudklipp från 3 424 talare

Undervisning av Christian Josefsson, 3 ljudklipp

Präst i Fässbergs församling (Möldnals pastorat)

Ljud Svenska kyrkan Mölndal   söndag 4 september 2022

Predikan från Stensjökyrkan Friheten i Kristus

Lyssna nu

Ljud Svenska kyrkan Mölndal   söndag 2 maj 2021

Växa i tro 5e i Påsktiden

Lyssna nu