SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

175 anslutna kyrkor, 23 431 ljudklipp från 3 231 talare

Undervisning av Christian Josefsson, 2 ljudklipp

Präst i Fässbergs församling (Möldnals pastorat)

Ljud Svenska kyrkan Mölndal   söndag 2 maj 2021

Växa i tro 5e i Påsktiden

Lyssna nu