SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

150 anslutna kyrkor, 17 990 ljudklipp från 2 631 talare

Undervisning av Robert U S Granat, 2 ljudklipp

Lekmannapredikant, bakgrund inom Pingströrelsen

Ljud Skälbykyrkan i Runtuna   söndag 18 augusti 2019

Gud sätter kvalitet framför kvantitet

Lyssna nu

Ljud Skälbykyrkan i Runtuna   söndag 11 augusti 2019

Frukta inte

Lyssna nu