SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

169 anslutna kyrkor, 20 736 ljudklipp från 2 952 talare

Undervisning av Robert U S Granat, 11 ljudklipp

Lekmannapredikant, bakgrund inom Pingströrelsen

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 22 mars 2020

Församlingens inre liv, ledning och yttersta mål

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 8 mars 2020

Den kristna församlingens karaktärsdrag

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 1 mars 2020

Den kristna församlingens födelse

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 16 februari 2020

Låt inte era hjärtan förhärdas

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 2 februari 2020

Lyssna på och gör som Jesus säger

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 5 januari 2020

Uppmuntran, förmaning och varning till den lokala församlingen

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan i Nyköping   söndag 10 november 2019

Att återuppbygga Guds församling

Lyssna nu

Ljud Skälbykyrkan i Runtuna   lördag 31 augusti 2019

Bryt er ny mark

Lyssna nu

Ljud Skälbykyrkan i Runtuna   lördag 31 augusti 2019

Förbli i Kristus

Lyssna nu

Ljud Skälbykyrkan i Runtuna   söndag 18 augusti 2019

Gud sätter kvalitet framför kvantitet

Lyssna nu