SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

178 anslutna kyrkor, 25 323 ljudklipp från 3 424 talare

Undervisning av Stig Bomberhult, 3 ljudklipp

Pator och Förståndare i Korskyrkan Borås

Ljud Korskyrkan Borås   onsdag 13 oktober 2021

Lidandets varför? -En vandring genom Jobs bok

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 25 april 2021

Vad ser du - hot eller möjligheter ?

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 28 juli 2019

Församlingen - en plats för det oväntade

Lyssna nu