SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

147 anslutna kyrkor, 17 644 ljudklipp från 2 781 talare

Undervisning av Kenth Millard, 1 ljudklipp

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 24 februari 2019

Kenth Millard predikade om att fråga Gud om vägen framåt

Lyssna nu