SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

149 anslutna kyrkor, 17 780 ljudklipp från 2 807 talare

Undervisning av Daniel Åliden, 1 ljudklipp

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 10 februari 2019

Var tillgänglig för Guds Ande

Lyssna nu