SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

143 anslutna kyrkor, 16 560 ljudklipp från 2 674 talare

Undervisning av Ian Andrews, 1 ljudklipp

Ljud Pingstkyrkan Borås   söndag 3 februari 2019

God reaching us (tolkat till svenska)

Lyssna nu