SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

136 anslutna kyrkor, 15 518 ljudklipp från 2 576 talare

Undervisning av Kerstin Korswing, 1 ljudklipp

Ljud Bergslagskyrkan i Nora   söndag 5 augusti 2018

Kerstin Korswing predikar om vår biljett till den viktigaste resan

Lyssna nu