SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

149 anslutna kyrkor, 17 781 ljudklipp från 2 808 talare

Undervisning av Jonatan Persson, 2 ljudklipp

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 28 april 2019

Lägereko Jesus botar Bartimeus Mark 10:46-52

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 1 juli 2018

Den gode fadern

Lyssna nu