SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

158 anslutna kyrkor, 19 395 ljudklipp från 2 775 talare

Undervisning av Jonatan Persson, 3 ljudklipp

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 12 januari 2020

I am who you say I am

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 28 april 2019

Lägereko Jesus botar Bartimeus Mark 10:46-52

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 1 juli 2018

Den gode fadern

Lyssna nu