SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

136 anslutna kyrkor, 15 794 ljudklipp från 2 603 talare

Undervisning av Bjørn Bogen, 1 ljudklipp

Bibellärare på bl.a. Evangelisentrets bibelskola i Varna

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 11 februari 2018

Den helige Ande vill visa församlingen vem Jesus är!

Lyssna nu