SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

133 anslutna kyrkor, 14 512 ljudklipp från 2 465 talare

Undervisning av Bjørn Bogen, 1 ljudklipp

Bibellärare på bl.a. Evangelisentrets bibelskola i Varna

Ljud Vänersborgs baptistförsamling   söndag 11 februari 2018

Den helige Ande vill visa församlingen vem Jesus är!

Lyssna nu