SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

157 anslutna kyrkor, 19 336 ljudklipp från 2 771 talare

Undervisning av Göran Oscarsson, 20 ljudklipp

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 25 augusti 2019

Herren är vår herde

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 7 juli 2019

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 9 juni 2019

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 17 februari 2019

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 27 januari 2019

Sitt vid Jesu fötter

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 2 december 2018

Nattvarden

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 28 oktober 2018

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 16 september 2018

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 26 augusti 2018

Predikan

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Gävle   söndag 12 augusti 2018

Predikan

Lyssna nu