SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

136 anslutna kyrkor, 15 723 ljudklipp från 2 599 talare

Undervisning av Gunnar Swahn, 4 ljudklipp

Gunnar Swahn har i många år jobbat som som missionssekreterare i Filadelfia Rörstrand

Ljud Mälarökyrkan   söndag 24 juni 2018

?

Lyssna nu

Ljud Mälarökyrkan   söndag 29 oktober 2017

Hopp i arbete

Lyssna nu

Ljud Mälarökyrkan   söndag 20 november 2016

Guds rike med kraft

Lyssna nu

Ljud Mälarökyrkan   söndag 18 september 2016

Mission del 3 - att gå till Samarien

Lyssna nu