SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

136 anslutna kyrkor, 15 518 ljudklipp från 2 576 talare

Undervisning av Pedher Skoog, 2 ljudklipp

Gästtalare

Ljud Bankeryds Missionskyrka   söndag 9 juli 2017

Predikan

Lyssna nu

Ljud Filadelfia Bankeryd   söndag 5 juni 2016

Sönda 10 i Filadelfia Bankeryd

Lyssna nu