SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

130 anslutna kyrkor, 13 604 ljudklipp från 2 374 talare

Undervisning av Anders Gunnarsson, 2 ljudklipp

Ljud Filadelfia Bankeryd   söndag 29 oktober 2017

Sönda 10 i Filadelfia Bankeryd

Lyssna nu

Ljud Filadelfia Bankeryd   söndag 4 januari 2015

Sönda 10 i Filadelfia Bankeryd - bönegudstjänst

Lyssna nu