SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

174 anslutna kyrkor, 23 177 ljudklipp från 3 212 talare

Undervisning av Anders Lannsjö, 32 ljudklipp

Pastor, Korskyrkan Borås.

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 21 november 2021

Historiens Gud - Samuel, trons hörande

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 4 oktober 2020

Platsen där Gud bor

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 1 september 2019

Församlingen - Livets bröd

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 14 juli 2019

Berättelsen om den förlorade tjänaren

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 23 juni 2019

Gud med oss

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 12 maj 2019

Församlingen - en plats för andens frukter

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 14 april 2019

Församlingen - en plats för lärljungaskap

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 3 februari 2019

Församlingen - En plast för Faderns kärlek

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 30 december 2018

En sång för vägen vi vandrar på

Lyssna nu

Ljud Korskyrkan Borås   söndag 11 november 2018

En smak av kristen tro - Gud i livets omvälvningar

Lyssna nu