SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

183 anslutna kyrkor, 28 646 ljudklipp från 3 785 talare

Undervisning av Stig Lindberg, 29 ljudklipp

Predikant från Långsjöby

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 7 april 2024

Guds sigill

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   torsdag 28 mars 2024

Getsemane, nära dödsskuggans dal

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 25 februari 2024

Bönen når till himlen

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 3 december 2023

Hosianna - Hjälp mig

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 5 november 2023

Vårda sanningen

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 16 juli 2023

Med Johannes ögon

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 30 april 2023

Gud har en plan

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 8 januari 2023

En annan dimension

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 11 december 2022

Vem är Gud

Lyssna nu

Ljud Pingstkyrkan i Västervik   söndag 23 oktober 2022

Guds rike

Lyssna nu