SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

170 anslutna kyrkor, 21 262 ljudklipp från 2 993 talare

Undervisning av Petter Hermansson, 4 ljudklipp

Församlingens Missionär

Ljud Vrigstad Missionskyrka   söndag 22 november 2020

Löftet i Kristus

Lyssna nu

Ljud Vrigstad Missionskyrka   söndag 2 februari 2020

Petter & Andra Hermansson - Missionell Kyrka

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 7 januari 2018

Missionsgudstjänst

Lyssna nu

Ljud Missionskyrkan i Linköping   söndag 18 maj 2014

Att växa i tro

Lyssna nu