SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

129 anslutna kyrkor, 12 364 ljudklipp från 2 254 talare

Undervisning från Ingarps missionsförsamling, 28 ljudklipp

Landsbygdsförsamling med 208 medlemmar.Tillhör Equmeniakyrkan.

http://www.ingarpsmissionskyrka.se

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 6 augusti 2017

Andlig klarsyn

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 28 maj 2017

Hjälparen kommer

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 30 april 2017

Den gode herden

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 4 december 2016

Andra advent

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 27 november 2016

Första advent gudstjänst

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 13 november 2016

Söndagen före domsöndagen-Vaksamhet och väntan

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 6 november 2016

Söndagen efter Alla helgons dag - Vårt evighetshopp

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 30 oktober 2016

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet- Förlåtelse utan gräns

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 23 oktober 2016

Förmiddagsgudstjänst

Lyssna nu

Ljud Ingarps missionsförsamling   söndag 9 oktober 2016

Tacksägelsedagen-Lovsång

Lyssna nu