SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

171 anslutna kyrkor, 21 966 ljudklipp från 3 091 talare

Undervisning från Tullbrokyrkan, 88 ljudklipp

Tullbrokyrkan är en ekumenisk, samverkande, frikyrkoförsamling som bildades 1974. Församlingen har idag c:a 220 medlemmar och är anslutna till Equmeniakyrkan och samverkar med Evangeliska Frikyrkan.

http://www.tullbrokyrkan.se/tullbrokyrkan/extern/start.php

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 5 april 2020

Jesus gör entré. Palmsöndagen.

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 8 mars 2020

Rötter som ger växt

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 16 februari 2020

Växt

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 2 februari 2020

Ett år av växt Luk 8:6-15

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 26 januari 2020

Skapad med ett syfte. Joh. 17:1-5

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 19 januari 2020

Utvald och sänd av Jesus

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 1 december 2019

Jesus är vårt hopp

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 29 september 2019

Den första kärleken, Upp. 2:1-5 (med Efesos som exempel)

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 11 augusti 2019

Den Fasta Grunden Jesus Kristus

Lyssna nu

Ljud Tullbrokyrkan   söndag 9 juni 2019

Saligprisningarnas berg

Lyssna nu