SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 27 384 ljudklipp från 3 661 talare

Ljud Svenska kyrkan Mölndal   söndag 21 maj 2023

Bönen (Martin Lokrantz)

Första Kungaboken 3:5-14

Romarbrevet 8:24-27

Matteusevangeliet 6:5-8

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Loading the player...

Direktlänk till ljudfil (15 MB)