SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

181 anslutna kyrkor, 26 996 ljudklipp från 3 621 talare

Ljud Svenska kyrkan Mölndal   måndag 10 april 2023

Livets Bröd (Carl Sjögren, Hanna Esping Östlin)

Ordspråksboken 9:1-6

Första Korinthierbrevet 10:1-6

Johannesevangeliet 6:48-59

Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.« Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.« Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.

Loading the player...

Direktlänk till ljudfil (14 MB)