SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

174 anslutna kyrkor, 23 177 ljudklipp från 3 212 talare

Ljud Konrad Nyström   söndag 17 oktober 2021

Jag hör ljudet av Fotsteg

Jag hör ljudet av Fotsteg. Var redo att ryckas upp i skyn, för att möta Mig. Detta mäktiga tilltal från Herren fick Liliane Jakobson under vår resa till Afrika hösten 2019, och Jesu Återkomst är något vi kristna på allt sätt behöver på nytt vakna upp inför. Denna predikan vill ta upp gudsfruktan och Jesu Återkomst, så att vi alla kan vara redo när Jesus kommer åter till vår jord. När vet ingen, inte ens Jesus, ingen utom Fadern. Kanske att Jesus vet idag, men vad vi kan se är att det inte är långt borta nu. Gud välsigne Dig som lyssnar!

Loading the player...

Direktlänk till ljudfil (58 MB)