SÖNDAGHELAVECKAN

Undervisning från Sveriges kyrkor

175 anslutna kyrkor, 23 479 ljudklipp från 3 237 talare

Ljud Pingstförsamlingen Åsenhöga - Marieholm   söndag 29 september 2019 kl 11:00

Hopp och ljus

En predikan om hopp.
Med utgångsläge från Rom 15:13 Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.

Här följer de andra bibelord som lästes i predikan:

1 Pet 1:3-7 Ett levande hopp
3Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, 4till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. 5Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.6Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, 7för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras.

Matt 12:21Och hans namn skall ge folken hopp.

Ef 1:18-23 18Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, 19hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt 20lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, 23som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

Heb 6:19 Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget,
Ps 62:6 Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Heb 10:23 Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.

Matt 5:14-16 14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Ef 5:8-9 Ljusets barn
8En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. 9Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning –

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Luk 11:33 Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att de som kommer in ser ljuset.

Gal 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.

Joh 16:12-14 12Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.

Apg 1:8 Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Sak 4:6b Detta är Herrens ord till Serubbabel: Varken med styrka eller makt utan med min Ande, säger Herren Sebaot.Loading the player...

Direktlänk till ljudfil (23 MB)